Welcome to Lucky Star Universal

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจการออกแบบและทำการผลิตอุปกรณ์ทำความเย็นอย่างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมต่อเนื่องและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

หลักการเลือกซื้อตู้แช่

ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ร้านมินิมาร์ทขนาดเล็กหรือแม้แต่ร้านขายของชำในซอยร้านอาหารก็มีความจำเป็นต้องลงทุนซื้อตู้แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม

อ่านต่อ

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสโมสรชลบุรีเอ็ฟซี


*--------Lucky Star------*

Dowlond

*--------Power Cool------*

Dowlond

*--------Cake - Chest------*

Dowlond