เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

          จากการรวมตัวของนักการตลาดและวิศวกรที่มีความสนใจและเห็นความสำคัญในธุรกิจด้านบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการบริโภคของประชาชนซึ่งงานบริการด้านนี้จำเป็นจะต้องมีการถนอมวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มให้คงไว้ด้วยคุณภาพและรสชาติของอาหารดังนั้นอุปกรณ์หรือเครื่องทำความเย็นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

          ดังนั้นกลุ่มทีมงานดังกล่าวจึงตัดสินใจทำธุรกิจผลิตตู้แช่สำหรับอาหารและเครื่องดื่มโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

          บริษัทและโรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 ใช้ชื่อว่า "บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด” เป็นผู้ออกแบบผลิตและจำหน่ายสินค้าตู้แช่ภายใต้ยี่ห้อ LUCKY STAR UNIVERSAL ซึ่งได้รับความนิยมมากจากลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานจำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและปริมาณที่มีมากขึ้นอีกทั้งมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นตู้แช่............ และตู้แช่สั่งผลิตพิเศษจากความต้องการของลูกค้าเป็นผลทำให้สินค้าของเราได้รับความนิยมทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเช่น อินโดนิเชีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเชีย เป็นต้น

          กระบวนการผลิตเราทำการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุอาหาร(Food Grade) ทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งน้ำยาทำความเย็นเราเลือกใช้แต่ชนิดที่ที่ช่วยอนุรักษ์และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วยในแต่ละกระบวนการผลิตของเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนและการตรวจขั้นสุดท้าย (final inspection) ก่อนส่งมอบ ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มครองคุณภาพทั้งในระหว่างการเคลื่อนย้ายและการจัดส่งเพื่อให้สินค้ายังคงคุณภาพไว้ก่อนส่งถึงมือลูกค้า